מחרוזת תורה מכל הון שבעולם

 250

מחרוזת יפה בנושא "טובה תורה מכל הון שבעולם"

שירי המחרוזת:
רבי נהוראי אומר- תורה אלא תורה
כדאי הוא לו
כי יש בתורה
טוב לי תורת פיך
זה מאמר שנאמר במערבה
לולי תורתך
השלך על ה' יהבך
כי הם חיינו ואורך ימינו
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

קנה עכשיו
גלילה לראש העמוד