מחרוזת לעשות רצונך

 150

מחרוזת קצרה בנושא לעשות רצון ה..

שירי המחרוזת:
רצה ה' אלוקנו
רצוננו לראות את מלכינו
לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם
הוא יפתח
לעשות רצון אביך
פתח להם נועם ורצון

קנה עכשיו
גלילה לראש העמוד