מחרוזת בנים אתם לה'

 200

מחרוזת קצרה של 3 שירים מיוחדים בנושא בנים אתם לה'
ייחודית ומומלצת!!

שירי המחרוזת:
אהבתי אתכם אמר ה
"מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית
יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו
שאילו היה מגלה אביו שהוא חפץ בדבר מן הדברים
כבר ירבה הבן במעשה ההוא ובדבר ההוא כל מה שיוכל.."
דרשתי קרבתך בכל ליבי קראתיך
ובצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך"
"אוי כרחם אב על בנים ריחם ה על יראיו.."

קנה עכשיו
גלילה לראש העמוד